← Richieste di preghiera
Vai ai contenuti

Menu principale:

Messaggi > 2017 > Luglio

Máriini pútnici - I pellegrini di Maria.

Posolstvo dané Lellovi Pannou Máriou pre ľudstvo.
01/07/2017

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som vás viedla k môjmu synovi Ježišovi.
Detičky moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa; iba tak sa vy stále viac budete môcť zaľúbiť do pravdy.
Sú mnohí tí, ktorí majú túžbu ísť po ceste svätosti; nebojte sa, detičky moje, svedčiť o pravde.
Ponúknite sa, ako odprosovači za tých, ktorí urážajú Boha dôsledkom hriechu, ktorý žije v nich! Povzbudzujem vás, deti moje drahé, aby ste boli svetlom vo svete, aby ste boli nádejou pre tých, ktorí ju strácajú a už neveria v pokoj.
Detičky drahé, apoštoli moji, vy čo ste nová generácia, nenechajte sa znechutiť tými, čo zanechávajú cestu, ktorú im Boh vyznačil; túžim, aby rodiny boli jednotné, aby ste vy boli svedkami pravej viery a, aby ostatní, vašim prostredníctvom, videli dielo, ktoré Boh koná vo vás; iba tak sa dajú rozpoznať diela, ktoré Boh koná vo vašom živote. A vy, čo hovoríte, že milujete, ale nežijete, ako svetlo sveta, nemôžte zakúsiť pravý pokoj; povzbudzujem vás, detičky moje, aby ste sa zriekli všetkého toho, čo neprichádza od Boha. Buďte príkladom pre vaše deti, správajúc sa, ako práve Božie deti; je nevyhnutné žiť život pokory!
Deti moje drahé, nemôžte byť mojimi apoštolmi, ak nežijete prikázania, ktoré Vám boli dané; žijúc, každý deň, vaše áno. Vedzte, detičky moje, že nieste sami; ja vás povediem, aby ste našli pokoj, ktorý Vám svet nevie dať. Môj syn Ježiš Vám daroval Ducha Tešiteľa, vzývajte ho, s pomocou mojich synov pastierov!
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám vás všetkých.

( preložil D.R. )

 Máriini pútnici - I pellegrini di Maria.


Posolstvo dané Lellovi Pannou Máriou pre ľudstvo 01/07/2017

Všeobecné poznámky…A - Toto posolstvo je charakteru čisto « povzbudzujúceho » :

« 3 Ale kto prorokuje, hovorí ľuďom na budovanie, povzbudenie a potešenie. » ( 1 Kor 14, 3 ).
V tomto posolstve nenachádzame žiadne prorokovanie  o budúcnosti, žiadne zjavenie doktrinálneho charakteru.

B - Občas sa v texte prechádza rýchlo, bez logického postupu, z jednej myšlienky na druhú.

C - Táto materinská vyučovacia hodina, má ako hlavnú tému, dôležitosť evanjelizácie  od svedectva až po koherenciu života.

Jedná sa o jednoduché pozvanie na návrat k podstatným učeniam Evanjelia: « 13 Vy ste soľ zeme…14 Vy ste svetlo sveta… » ( Mt 5, 13.14). Slovo pravda sa tu objavuje dvakrát; jedná sa predovšetkým o  « praktickú » pravdu, pozostávajúcu z poslušnosti prikázaniam a z integrity totálne evanjeliového života.

Text je dosť jasný, a nepotrebuje komentár.


Medzitým, si ho treba opäť pozorne prečítať.

                                                                                              
Otec M.F.


(preložil D.R.)


Torna ai contenuti | Torna al menu