← Richieste di preghiera
Vai ai contenuti

Menu principale:

Messaggi > 2016 > Dicembre

Máriini pútnici - I pellegrini di Maria.

Posolstvo pre ľudstvo dané Lellovi Pannou Máriou
Passatempo 03/12/2016

Drahé deti moje, s materskou láskou prichádzam medzi vás, aby som Vám darovala pokoj srdca. Mnohí z vás nemajú pokoj srdca, lebo ešte nezačali žiť moje posolstvá; povzbudzujem vás, deti moje, kráčať po ceste svätosti!
Netreba ísť hľadať ďaleko od vás môjho syna Ježiša, On je už s vami, ale vy ho nedokážete vidieť, lebo vaše srdce je zaslepené vašim ja a nedokážete sa ponoriť do Jeho lásky.
Môj syn Vám daruje milosť, že ma posiela medzi vás, aby obnovil svoje slovo, ktoré Vám daroval tým, že obetoval svoj život; a dnes ja Vám chcem dať prejsť po jeho stopách. Neprichádzam, aby som Vám darovala nové slová, lebo On je Slovo, žiadam vás, aby ste žili jeho slovo! A iba modlitbou vy môžte byť uzdravení od všetkých vašich rán; žijúc v pravde, ktorá vás oslobodí. Nebojte sa otvoriť vaše srdce, lebo mnohí nežijú podľa prikázaní a tak, ste oklamaní satanom, ktorý vás presviedča o tom, že hriech neexistuje. Ale ja Vám hovorím, deti moje, že hriechy majú ich mená, a s milosťou a s mocou mojich synov kňazov, vy sa môžte opäť stať novými stvoreniami.
Potrebujem vás apoštolov, aby s vašim svedectvom a vytrvalosťou, ste sa stali svetlom pre druhých, pomáhajúc mi prinášať duše Bohu!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste boli milosrdní, ako je On plný milosrdenstva pre vás!
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.

( preložil D.R. )

Torna ai contenuti | Torna al menu