← Richieste di preghiera
Vai ai contenuti

Menu principale:

Messaggi > 2012 > Giugno

Máriini pútnici - I pellegrini di Maria.

Posolstvo Panny Márie pre
ľudstvo dané Lellovi.
02/06/2012

Drahé deti
čky moje, som medzi vami v tomto čase milosti, aby som vám darovala moje pohladenie materinskej lásky, ktoré vám chýba v tomto svete.
Odvahu, deti
čky moje, som s vami, aby som vás ochránila a pozdvihla z vašich utrpení.
Nebojte sa darova
ť Bohu, óh deti moje drahé, v tomto tak osobitnom čase lásky, ktorý Boh ponúka ľudstvu.
Dar svätosti môžte získa
ť iba modlitbou.
Povzbudzujem Vás, deti moje, aby ste investovali váš život pre kr
áľovstvo neba; scéna tohto sveta pominie, všetko to, čo je pre vás vzácne nebude mať hodnotu pre večnosť, ktorú Boh pripravil pre každého z vás.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa za pastierov!
Žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

( Preložil D.R. )Torna ai contenuti | Torna al menu