← Richieste di preghiera
Vai ai contenuti

Menu principale:

Messaggi > 2012 > Gennaio

Máriini pútnici - I pellegrini di Maria.

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi.
07/01/2012

Drahé deti, dnes prichádzam medzi Vás, aby som prebudila vaše srdcia ponorené do smútku a do úzkosti.
Deti moje, odvahu! Som s Vami a pri každom z Vás, aby som Vás viedla k pravému obráteniu.
Priveľa slov je medzi vami a vo vašich modlitbových skupinách. Neplytvajte slovami, óh, deti moje najdrahšie, mysliac si, že takto vzbudíte v druhých smútok!
Iba Jeden je Učiteľ! Iba Jeden je radosť!
Ja, ako mama Vás
pozývam počúvať Božie Slovo,a aby ste ho uchovávali, aby ste boli svedkami pravého a úplného obrátenia.
Lebo srdce, ktoré sa darúva nič nepotrebuje.
Nekladte veľa bremien, aby ste sa stali učiteľmi!
Ale Vám hovorím, že kto chce byť prvý nech sa stane posledným a služobníkom vo svojej farnosti, kde ste darom spoločenstva.
Lebo prostredníctvom znamení zázrakov, ktoré Boh koná vo vašom živote, vy ste Kristovými svedkami.
Iba tak je možné rozpoznať dobré ovocie stromu; preto Vás povzbudzujem!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste sa stali svetlom vo svete!
Žehnám Vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého!

(Preložil D. R.)

Torna ai contenuti | Torna al menu